JEP Driver’s license Support Event 2023

Thông báo chương trình cắm trại năm 2023 Chỉ những bạn là học viên và liên quan bảo hiểm tai...

CHUYỂN LÀN ẨU BỊ TAI NẠN XE NGÀY 7 THÁNG 10...

CHUYỂN LÀN ẨU BỊ TAI NẠN XE NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2022 Mới đây có 1 bạn ở Nishio bị tai nạn đụng...

HỖ TRỢ KHÓA HỌC NGOẠI TRÚ TẠI AICHI

KHÓA HỌC NGOẠI TRÚ TẠI AICHI  Có nhiều bạn không thể xin nghỉ đi nội trú 2 tuần được , cho nên bên công ty...