ĐẠI HỘI CÔNG GIÁO NAGOYA

ĐẠI HỘI GIÁO ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GP-NAGOYA LẦN THỨ 1 Sự kiện được tổ chức vào ngày 16...

Bảo hiểm xe máy 50cc và 125cc

Bảo hiểm xe máy  50cc và 125cc Có 2 loại Loại 1 là    29.930 yên 1 năm 1- Bồi thường phía đối diện không giới hạn (...

THI 50CC TẠI TOYOKAWA

Hướng dẫn làm thủ tục thi 50CC tại trường Toyokawa Ga sát trường tên là  Suwacho , nếu không biết đi tàu thì liên hệ...

THI KARIMEN TẠI HIRABARI

TRƯỜNG CẢNH SÁT HIRABARI Ấn vào link bên dưới https://www.google.co.jp/maps/place/Thi+B%E1%BA%B1ng+L%C3%A1i/@35.1072717,137.0040209,17z/data=!3m2!4b1!5s0x60036363b7e5efe5:0x5480a66d6c067d52!4m5!3m4!1s0x6003636376dcd8cd:0x99a7f36144f492f3!8m2!3d35.1072717!4d137.0062149?hl=vi&authuser=5 Ga gần nhất là ga  Hirabari , đổi tàu từ Ga Kanayama Cổng ra của ga cổng số...