FLY FC

0
561

FLY FC

NĂM THÀNH LẬP ĐỘI BÓNG

10/10/2018

HỌ VÀ TÊN HLV & TRƯỞNG ĐOÀN

TRƯƠNG NHẬT NAM

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

08095429482

ĐỊA CHỈ

AICHI-NAGOYA

BÀI GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI BÓNG

Tham gia giải với phương châm cọ xát, giao lưu là chính , thành viên của đội luôn gắn bó thân thiết với nhau như anh em một nhàvs tinh thần và quyết tâm cao độ , Với mục đích nâng cao sức khỏe để học tập và công tác tốt, cũng như tạo ra một sân chơi nơi mọi người có thể quên đi những mệt mỏi thường ngày, FLY đã và đang tổ chức, tham gia nhiều họat động đa dạng.
Fly Fc , Bạn vì mọi ngừoi , mọi người sẽ vì bạn
Quyết thắng !!!!