HỘI THỂ THAO VIỆT NHẬT. VN-SHIZUOKA

VN-SHIZUOKA

Lời Nói Đầu

VN-SHIZUOKA là tổ chức Xã Hội , Phi Chính Trị , Phi Lợi Nhuận ( lợi ích cá nhân ) , Không Phân Biệt Tôn Giáo và Tự Nguyện dành cho tất cả những người Việt – Nhật và người Nước Ngoài hiện đang sinh sống ở Nhật Bản có Tình Yêu,và đam mê dành cho môn bóng đá thể thao , muốn đưa niềm đam mê tình yêu cao đẹp của môn bóng đá giới thiệu đến với bạn bè quốc tế .

Chương I

TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH – NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

Điều 1. Tôn chỉ, mục đích của VN-SHIZUOKA

VN-SHIZUOKA là sân chơi , giao lưu học hỏi kinh nghiệm cuộc sống dành cho tất cả những người Việt ( không phân biệt công việc , tuổi tác , tôn giáo …) đang sinh sống tại Nhật Bản , với mục đích giúp đỡ , cùng nhau giải quyết những tồn tại bất cập hiện nay và cùng hướng tới một cộng đồng Việt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế .

VN-SHIZUOKA là cầu nối , gắn kết những người nước Ngoài ( Người Nhật và những người ở các quốc gia khác )muốn tìm hiểu về môn bóng đá cũng như con người Việt Nam , thông qua các sự kiện giải bóng đá có quy mô lớn

VN-SHIZUOKA mở rộng quan hệ hữu nghị với các đội bóng người Việt cũng như các đội bóng người Nhật trong khu vực , với nguyên tắc tôn trọng , tương trợ và độc lập .tinh thần thể thao cao đẹp

Điều 2 : Nhiệm vụ và quyền hạn của VN-SHIZUOKA

VN-SHIZUOKA có những quyền hạn và nghĩa vụ sau đây :

 1. Tập hợp tất cả những người ( đã nêu ở điều 1 ) , xây dựng và phát triển chi hội theo phương hướng đề ra .
 2. Giúp đỡ những người Việt đang sống ở Nhật Bản giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, thủ tục hành chính , giấy tờ giấy phép … Liên quan đến đất nước sở tại .
 3. Giúp đỡ những người Nhật , người nước ngoài giải quyết những trở ngại về mặt ngôn ngữ , văn hóa để hiểu hơn về con người Việt Nam .
 4. Tham gia tuyên truyền cho người Việt tuân thủ luật pháp Nhật , tư vấn cách thức , quy trình khi làm các giấy tờ pháp lý liên quan đến chính quyền sở tại .
 5. Phối hợp với các hội nhóm trong khu vực để nâng cao tính đoàn kết , tinh thần dân tộc của Người Việt Nam , trên tinh thần tương trợ và độc lập .
 6. Tổ chức các giải bóng lớn ( từ 12 đội trở lên )
 7. Vận động người Việt quan tâm đến sự phát triển của đất nước , quan tâm đến những giải bóng thông qua hoạt động sự kiện bóng đá đồng hành cùng những chương trình từ thiện,tạo tinh đoàn kết,lá lành đùm lá rách
 8. Quản lý , Độc Lập Tài Chính .

Chương II

Hội Viên VN-SHIZUOKA

Điều 3 : Tiêu Chuẩn Hội Viên

Là những người có đầy đủ năng lực năng lực hành vi dân sự  ( bị các bệnh liên quan đến tâm thần , nghiện các chất kích thích cấm đẫn đến mất hoàn toàn , hoặc mất một phần năng lực hành vi dân sự đều không đạt tiêu chuẩn ) , Nhiệt tình , vui vẽ và muốn cống hiến sức mình vì sự phát triển của cộng đồng,yêu thích bóng đá

Điều 4 : Điều Kiện và Kết Nạp Hội Viên

Người đạt tiêu chuẩn ở điều 3 sẽ đủ điều kiện kết nạp làm hội viên của Club, và chính thực được công nhận là hội viên kể từ ngày được kết nạp . Mỗi tháng sẽ có 1 ngày sinh hoạt hội

Điều 5 : Nhiệm Vụ của Hội Viên

Hội viên tham gia hội có những nhiệm vụ sau đây :

 1. Chấp hành nội quy  thông qua các điều lệ của Hội .
 2. Thực hiện các công việc mà hội giao cho khi đã nhận phân công công việc .
 3. Truyên truyền , giới thiệu tinh thần của hội đến với cộng đồng .
 4. Tuyệt đối không sữ dụng uy tín , hình ảnh của hội để thực hiện các hành vi cá nhân , các hành vi vi phạm Tôn Chỉ và Mục Tiêu của hội , Các hành vi liên quan đến chính trị ,tôn giáo … Mà không thông qua ban thường trực .

Điều 6 : Quyền của Hội Viên

 1. Hội viên có những quyền sau đây: 

1) Được cấp thẻ hội viên; được ứng cử, đề cử và bầu cử người vào cơ quan lãnh đạo của các cấp Hội;

2) Thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Hội trong các hội nghị do Hội tổ chức;

3) Tham gia các hoạt động khác của Hội;

4) Giám sát các hoạt động của Hội, đề xuất ý kiến về đổi mới, phát triển, mở rộng hoạt động của Hội;

5) Yêu cầu Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hội viên;

    6) Khiếu nại quyết định của lãnh đạo Hội, tố cáo các hành vi xâm   phạm quyền, lợi ích của hội viên và tổ chức Hội chiếu theo điều lệ .

    7) Được đăng kí tổ chức 1 giải đấu lớn(bóc thăm)  và tham gia trực tiếp vào các giải đấu có liên quan đến chi hội.

    8) Được sử dụng vật dụng và sân bóng của chi hội,để tổ chức giải

    9) Không mất phí hàng tháng

      2. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của hội và không được bầu cử, ứng cử vào Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra Hội.

      3. Hội viên muốn xin ra khỏi Hội thì gửi đơn cho Ban Chấp hành Hội .

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 7 : Hệ Thống Tổ Chức Hội

Tổ chức của hoạt động bao gồm 1 ban thường trực gồm 5 người ( có trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau ) . Trong 5 thành viên sẽ bầu chọn :

Nhiệm kỳ hoạt động mỗi năm bầu 1 lần , vào dịp tổng kết hoạt động của Hội .

 1. 1.    Đại diện cho hội quyết định các hoạt động ( Chủ Tịch )
 2. Thủ Quỹ ,  Kế Toán ( Phó Chủ Tịch )
 3. Trưởng Ban Đối Nội ( Phó Chủ Tịch )
 4. Trưởng Ban Đối Ngoại ( Phó Chủ Tịch )
 5. Giám Sát Hoạt Động ( Phó Chủ Tịch )

Ngoài ra : Ban thư ký , Ban tổ chức sự kiện  …

Tùy vào sở trường , sở thích của hội viện để sắp xếp hội viên vào các ban phù hợp với đặc thù của Ban . Số lượng hội Viên mỗi ban không hạn chế

( Cần tư vấn để bổ sung )

Chương VI

TÀI CHÍNH

Điều 8 : Tài Chính

1. Nguồn thu tài chính của Hội gồm có:

a) Trích phí từ các giải đấu

c) Các khoản thu khác do hoạt động của Hội mang lại;

d) Các khoản tặng, tài trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước chiếu theo điều lệ .

2. Các khoản chi của Hội

Các khoản chi của Hội phải bảo đảm nguyên tắc chi đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đúng Điều lệ Hội, Quy chế quản lý và sử dụng tài chính Hội gồm có:

a) Chi cho hoạt động của Ban Chấp hành, các Ban của Hội, mua sắm trang thiết bị;

b) chi khen thưởng thi đua;

c) Chi hoạt động quan hệ quốc tế;

d) Các khoản chi khác.

3. Tài sản của Hội phương tiện làm việc và các tài sản khác của  Hội.

4. Tài sản và toàn bộ thu, chi tài chính của Hội phải được quản lý, quyết toán theo đúng điều lệ và quy chế quản lý và sử dụng tài chính của Hội.

Điều 9 : Văn Phòng Đại Diện – Con Dấu – Logo

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 10 : Khen Thưởng & Kỷ Luật

Mỗi ban , Cá Nhân có những đóng góp cho sự phát triển của Hội sẽ được nhận khen thưởng , sau mỗi tổng kết nhiệm kỳ . Hình thức khen thưởng do hội quyết định tùy vào khả năng hiện tại .

Những ban , cá nhân có những hành vi vi phạm điều lệ , ảnh hưởng đến uy tín của hội sẽ bị Kỷ Luật..nếu nặng có thể trục xuất khỏi hội

                                Hội thể thao việt-nhật                        

VN-SHIZUOKA

Tóm tắc về chi hội..VN-SHIZUOKA 

Giới thiệu về chi hội:

Được thành lập vào ngày 11 tháng 6 năm 2017 tại tỉnh Shizuoka,với mục đích tạo 1 sân chơi lành mạnh cho tất cả anh em người việt nói chung và người ngoại quốc tại nhật bản nói riêng,yêu thích môn bóng đá.Tạo những sự kiện bóng đá lớn nhằm mục đích gây quỷ từ thiện cho chương trình NHÌN VỀ QUÊ HƯƠNG.gắn kết những con người xa xứ lại với nhau,thể hiện tin thần lá lành đùm lá rách,tương thân tương ái.tạo hình ảnh đẹp của người việt nam trong con mắt bạn bè quốc tế

Quyền lợi thành viên:

Được đăng kí tổ chức giải bóng có quy mô lớn…không mất phí thành viên…được trực tiếp tham gia những giải bóng có liên quan đến chi hội VN-SHIZUOKA…được sử dụng vật dụng của chi hội miễn phí..được sự hộ trở của chi hội và thành viên tất cả vấn đề trong khả năng có thể…

Trách nhiệm thành viên:

Hộ trở chi hội và thành viên tất cả các vấn đề liên quan đến giải bóng..Quản lí vật dụng và sân bóng…hộ trợ thuê sân,mở rộng quan hệ,tạo sự lớn mạnh cho chi hội và thành viên..bảo vệ quyền lợi của chi hôi và thành viên..nắm rỏ điều luật của chi hội,tuyên truyền rộng ra cho các đội bóng.Tạo dựng hình ảnh đẹp,tinh thần trách nhiệm,đoàn kết,thống nhất các đội bóng lại tránh tình trạng gây gổ tranh cãi làm mất hình ảnh của giải đấu

 Cách đăng kí:

Thông tin tất cả đội bóng,gồm 11 cầu thủ,1 đội trưởng và 1 cổ động viên nử..coopy tất cả thẻ ngoại kiều nộp..gởi đơn đăng kí theo mẫu..