Thông báo chương trình cắm trại năm 2023

Chỉ những bạn là học viên và liên quan bảo hiểm tai nạn bên hiệp hội an toàn giao thông JEP được tham gia

Thời gian tổ chức : 14 và 15 tháng 10 năm 2023
Địa điểm tổ chức : Khu du lịch cắm trại trên núi Okazaki 愛知県野外教育センター

Địa chỉ : 〒444-3432 愛知県岡崎市千万町町大平田17−5

https://maps.app.goo.gl/PnQpAJo8FRixcuZ76

*****************************

Sơ lượt nội dung chương trình

Tiệc BBQ , giao lưu bóng đá , kéo co và nhảy bao bố
Buổi tối giao lưu văn nghệ và lửa trại trong đêm

Ý nghĩa chương trình : Nhằm kết nối những bạn có bằng lái xe đang lưu thông , cùng hỗ trợ nhau những khó khăn về vấn đề giao thông nói chung và những khó khăn trong cuộc sống tại Nhật nói riêng

 

 

 

 

 

DANH SÁCH THAM DỰ

 

 

番号 部屋番号 氏名 区分 性別
1-   ダオ バン ホイ       Đào Hỏi 大人
2-   タバンバン        TẠ VĂN BẰNG 大人
3-   ファム テー チエン    Phạm Thế Chiến 大人
4-   マイ ゴック フイ         H Hà Nam 大人
5-   ホアン ティフオン ランLan Toyokawa 大人
6-   ボ-タンリ-                   Vo Thanh Ly 大人
7-   トラン キム トア    Thoa Hirabari 大人
8-   グェン ティン                    Yuna 子供
9-   ラ ヴァン タン              Thắng Nhà Quê 大人
10-   グエン ティ フエン チャン  Huyền Trang 大人
11-   チャン フォン ドン         ĐÔng Ojo PhƯơng 大人
12-   ファム ヴァン フック     Phạm Văn Phúc 大人
13-   グエン マン フン                Yugi Skill 大人
14-   ヴ ヴァン キー                   Tony Kỳ 大人
15-   ダンヴァンヴ                Đặng Văn Vũ 大人
16-   ブイ ゴック トー    Vì Anh Thích Vậy 大人
17-   グエン ゴック ヴィン  nguyen ngoc vinh 大人
18-   トラン ティ ゴアン Thao Tran 大人
19-   ドー ヴァン ツック    Arsene Thức 大人
20-   グエン ヴァン ティエンNguyễn Văn Tiến 大人
21-   グェン ヴァン ナム     Nam Haui 大人
22-   グェン テイ トウイ           Nami Chan 大人
23-   グェン ゴック フオン ア Nami Chan 子供
24-   グエン ホアン ドゥック        Duc Nguyen 大人
25-   ヴァ ンティ ハン                Nịnh Văn Tiến 大人
26-   ニン バン ティエン            Nịnh Văn Tiến 大人
27-   カオ テー アイン        Cao Thế Anh 大人
28-   マイ  テー クエ                Khuê Một Sên 大人
29-   グエン ゴック アィン     Khuê Một Sên 大人
30-   チャン ティ ハイ           Khuê Một Sên 大人

 

18 – Nguyễn Ngọc Tú

19 – Nguyễn Quang Thắng

20 – Nguyễn Trang

26 – CON TRAI CỦA CHỊ Thu TB Jp

29 – Thu TB Jp   CÓ 1 XE 4 CHỔ DƯ 2 CHỔ ,  HEKINAN 

37 – VỢ ANH HỨA TOÀN QUÊN

38 – Hứa Toàn Quên                            CÓ 1 XE 5 CHỔ , DƯ 2 CHỔ 

39 – CON TRAI ANH HỨA TOÀN QUÊN