Lễ hội pháo hoa Fukuroi 静岡県袋井市 ふくろい遠州の花火 diễn ra vào ngày 10/8/2019 cách ga Fukuroi 10 phút đi bộ

địa chỉ nơi diễn ra lễ hội .. BẤM VÀO ĐÂY XEM
Ấn tượng nhất là trái pháo hoa vẽ hình ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ nhất Nhật Bản,có 1 không 2 tại Nhật Bản

https://www.facebook.com/japan.event.pro/videos/392803361359234/?__xts__[0]=68.ARBZl6Ixuy5cH51PNkgTvHMFxRA1_RgJEq-1NRynxgt-PcIradctVEdeKGk_iSWrr3gZOVcrmege9Bns2_YA_7ApNCijII0w0EQdfs_2OXzSli0865d_BVlVFVOqjHMCSUYvG-kx77oygJwPBW8TfPOGzbMWbbnzIUmsuWfnFhUDBL9P_FSuk7fIok9B-6R5VXa_nFNRs7RqaUjD6HPAl6SMlYHT7Vn0vVk5ecoBk3W9QcYlYwLgUIIB_vPCaYjMrWh457Vum5aFbeohmu7xKM4YLGLzpNbjN0cpyOT8AP9UD3Raun97qbuFvGySc4xJ0ioULzCoTfP4dvzqoFvHOWva4IQuA_Xx0YUu3hkUwQ5YR_gVfFgGXqkAKNVpXQK8u8WT&__tn__=-y.g