Home Sự kiện đã diễn ra

Sự kiện đã diễn ra

Protected: ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

ĐÁP ÁN ĐỀ KARIMEN ĐÁP ÁN ĐỀ HONMEN

Protected: TÀI LIỆU GIẢI ĐỀ KARIMEN VÀ HONMEN TẠI AICHI 

TÀI LIỆU GIẢI ĐỀ KARIMEN VÀ HONMEN TẠI AICHI KIẾN THỨC BIỂN BÁO 1 Biển báo chỉ có 1 ý...

Protected: ÔN LÝ THUYẾT KARIMEN 3

ÔN LÝ THUYẾT KARIMEN 3 1 - Ở dốc xuống có độ dốc lớn, không được vượt qua xe khác...

Protected: BIỂN BÁO ĐỀ THI

Các loại biển báo giao thông ở Nhật 車両進入禁止(しゃりょうしんにゅうきんし) Biển cấm đi ngược chiều (biển này thường xuất hiện tại các...

Protected: ÔN LÝ THUYẾT KARIMEN 2

ÔN LÝ THUYẾT  1 - Khi lái xe qua đưởng ngập bùn hoặc nước, người điều khiển xe không phải...

Protected: ÔN LÝ THUYẾT KARIMEN 1

362ÔN LÝ THUYẾT KARIMEN 1 1 - Ngay cả khi xe phía trước định vượt qua xe ô tô, nếu...

Protected: HONMEN ĐỀ SỐ 4

HONMEN ĐỀ SỐ 4 Khi dùng dây thừng để kéo xe bị hỏng khác, phải giữ khoảng cách với...

Protected: HONMEN ĐỀ SỐ 3

HONMEN ĐỀ SỐ 3 Khi cảnh sát hoặc nhân viên tuần tra giao thông đang dơ tín hiệu bằng...

Protected: HONMEN ĐỀ SỐ 2

Khi bắt gặp tín hiệu đèn vàng nhấp nháy, bạn phải dừng lại tạm thời. Xác nhận an...

Protected: HONMEN ĐỀ SỐ 1

ĐỀ SỐ 1 Do đây là khu vực an toàn , xe bạn không ý định vào đây nhưng xe...