CHUYỂN LÀN ẨU BỊ TAI NẠN XE NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2022

Mới đây có 1 bạn ở Nishio bị tai nạn đụng xe do chuyển làn ẩu

Xe bạn chuyển làn hơi nhanh làm cho xe phía sau không thể thắng kịp nên đã đụng vô cản sau xe của bạn ấy

Nhưng may là bạn có vô bảo hiểm , và đã đền cho xe đối phương

Xe của bạn ấy tự mang đến hội , nhờ anh em bên kỹ thuật giúp đỡ đặt đồ về thay cho

 

Tình trạng xe ngày 7 tháng 10

Sau đó đặt đồ về anh em giúp đỡ tự thay

Cản sau đã được thay , đã tạm ổn