Hệ thống phiên dịch y tế Aichi   AiMIS

Người sinh sống ở Tỉnh Aichi, gặp cản trở về ngôn ngữ, cũng có thể yên tâm điều trị bệnh.

Tại Tỉnh Aichi 3 dịch vụ sau đây đang được triển khai.

  1. Phái cử phiên dịch: Cử phiên dịch có kiến thức cơ bản về y tế, đến bệnh viện cùng thời điểm với bạn khám bệnh để dịch. Cần lấy hẹn trước .

(Điện thoại liên lạc ban điều hành hệ thống: 050-5814-7263)

  1. Phiên dịch qua điện thoại: Bệnh viện liên kết với Trung tâm phiên dịch 24 giờ

365 ngày khi nào cũng có thể sử dụng dịch vụ

(Vì nhân viên y tế sẽ điện thoại liên lạc khi cần thiết, không cần lấy hẹn trước)

  1. Dịch thuật văn bản: Dịch thuật các văn bản giấy giới thiệu do phía bệnh viện phát

hành với các thể loại ngôn ngữ.

【Dịch vụ liên kết với bệnh viện có thể sử dụng !】

Tiếng Nhật:http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/pt/pt.html

Tiếng Việt : http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/pt/prv5.pdf

Tiếng Anh:http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/pt/pte.html

【Phí dịch vụ】

Phí mà người sử dụng dịch vụ này chi trả là,

phụ thuộc vào mỗi bệnh viện sẽ có mức phí khác nhau.

  1. Khám bệnh thông thường: 0 yên ~1500 yên/2 tiếng đồng hồ.

Khám bệnh với mức độ khó hay khám theo định kỳ: 0 yên ~2500 yên /2 tiếng đồng hồ.

Trường hợp vượt quá 2tiếng đồng hồ thì, 1 giờ tương đương với một nữa phí

của mỗi dịch vụ.

*Khung thời gian khám của mỗi bệnh viện(AM9:00~PM8:00)

  1. Trong vòng 20 phút : 0 yên ~500 yên

Trường hợp vượt quá 20 phút, tùy thuộc vào từng bệnh viện có quy định riêng.

*Khi cấp cứu hay ban đêm cũng có thể sử dụng.

  1. Tương đương 1 trang A4: 0 yên ~1500 yên

【Ngôn ngữ đối ứng】

  1. Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Philippines, Tiếng Việt. Ngoài ra trên 5 thứ ngôn ngữ.
  2. Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Philippines, Tiếng Hàn Quốc.
  3. Tương tự 1.

【Thông tin liên lạc】

Văn phòng điều hành hệ thống dịch vụ:

TEL : 050-5814-7263 (Ngày trong tuần 9:00~17:30)

Email : [email protected]

(Ngôn ngữ đối ứng: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Philippines, Tiếng Hàn Quốc)

 

Thông tin chi tiết , hãy xem ở Website của Hệ thống phiên dịch y tế Aichi.

http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com