Tiệc trao đổi kỹ năng lâý bằng tại Nhật

27/9/2020 . Không cần chuẩn bị gì , chỉ cần trang điểm đẹp rồi đi thôi ?
Nhà hàng của anh bạn , anh ấy dành cả lầu 2 cho buổi tiệc , giống như mình dành cả thanh xuân chỉ để lấy bằng lái ?
Có cả BBQ và Karaoke , không lo về thời tiết

Cách ga Kyowa 6 phút đi bộ

<span;>NỘI DUNG BUỔI TIỆC

<span;>13h00 vào nhà hàng ở tầng 2

<span;>13h10 điểm danh nhận phiếu tham dự

<span;>13h20 tập trung ổn định

<span;>13h30 giới thiệu sơ về bản thân, công việc , nơi sống hiện tại ( 1 bạn 2 phút )

<span;>14h00 Lý phát biểu ý nghĩa buổi tiệc

<span;>14h05 tất cả dùng tiệc , BBQ , vừa dùng tiệc vừa hát hò giao lưu

<span;>14h50 trở đi , hát hò , giao lưu chia sẽ kinh nghiệm về thi lấy bằng

<span;>16h20 Lý phát biểu kết thúc tiệc

<span;>16h30 chụp ảnh lưu niệm

<span;>17h00 kết thúc buổi tiệc

<span;>1. Xuân Đào

<span;>2. Nguyễn Bảo

<span;>3. Văn Hiền

<span;>4. Thành Lý

<span;>5. Kim Thoa

<span;>6. Trịnh Phương

<span;>7. Võ Nhạc Phi

<span;>8. Mạnh Cường

<span;>9. Quỳnh Trang

<span;>10. Hồng Nhung

<span;>11. Huỳnh Long An

<span;>12. Hồng Chiên

<span;>13. Vợ Hồng Chiên

<span;>14. Thu Liểu

<span;>15. Chồng Liểu

<span;>16. Công Thành

<span;>17. Anh Việt

<span;>18. Đình Văn

<span;>19. Hoài Phương

<span;>19. Trần Thảo

<span;>https://japaneventpro.com/tiec-trao-doi-ky-nang-lay-bang-tai-nhat/