• KHÓA HỌC CHO NHỮNG BẠN CHƯA CÓ BẰNG 125CC 

 •  1 –  Chi phí hỗ trợ hồ sơ và thủ tục tại trường cảnh sát 40.000 yên (  chưa bao gồm tiền thi và chi phí luyện xe )

 • 2 – Chi phí luyện xe ở bãi luyện Kitaku , 2.500 yên/60 phút , 1 lần luyện ít nhất luyện 4 tiếng , xe phải đặt trước

 • 3 – Thi thực hành 1 lần thi 4.050 yên ( học viên tự đóng )

 • 4 – Khóa cấp cứu tại trường Nhật , Khóa này tốn 25.000 yên (  học viên tự trả ) học ở Gifu vào thứ 7 hoặc chủ nhật

 • 5 – Hỗ trợ luyện đề lý thuyết 95 câu tiếng Việt  10.000 yên ( Có luyện trực tiếp tại bãi Kitaku )

 • 6 – Nếu cần sách tiếng Việt thì liên hệ đặt mua , 1 quyển 6.600 yên ( học viên tự trả )

 • **********************************
 • Lịch thi lý thuyết 95 câu tiếng Việt vào thứ 2 hàng tuần

 • Lịch thi thực hành thì từ thứ 2 đến thứ 6 tùy theo trung tâm cảnh sát sắp lịch thi

 • KHÓA HỌC CHO NHỮNG BẠN ĐÃ CÓ BẰNG 125CC 

 •  1 –  Chi phí hỗ trợ hồ sơ và thủ tục tại trường cảnh sát 30.000 yên (  chưa bao gồm tiền thi và chi phí luyện xe )

 • 2 – Chi phí luyện xe ở bãi luyện Kitaku , 2.500 yên/60 phút , 1 lần luyện ít nhất luyện 4 tiếng , xe phải đặt trước

 • 3 – Thi thực hành 1 lần thi 4.050 yên ( học viên tự đóng )

 

 

NẾU BẠN ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI

VÕ THÀNH LÝ

ĐIỆN THOẠI .  080.3627.4447