Hướng dẫn làm thủ tục thi Karimen tại trường Toyokawa

Ga sát trường tên là  Suwacho , nếu không biết đi tàu thì liên hệ với Lý

Toyokawa thi 2 ngày trong tuần , thứ 2 và thứ 5 , không cần đặt lịch

********************************

Bước 1 –  8h40 đến trường vào bên trong quầy số 1 màu xanh , sắp hàng mua hồ sơ  , tên hồ sơ tiếng Nhật là Karimen Gatka ,  giá tiền là 2.900 yên

Bước 2 . Ghi hồ sơ theo mẫu bên dưới ,  nếu bạn không có bằng 50cc thì nhớ mang theo giấy cư trú Juminho , xem mẫu bên dưới ,  nhớ mang theo 3 ảnh thẻ nhỏ kích thướt 2.4X3 nền màu gì cũng ok

Bước 3 .  Vô quầy 22 nộp , bảo là đi nội trú , tiếng Nhật là Gatsuku ikimasu ,  nhớ nói tên trường ví dụ  Okayama Jidosha Gatko ( có gì hỏi thông dịch )

Bước 4 .  Khám mắt ở quầy số 2 màu đỏ , nếu bị cận nhớ mang theo kính

Bước 5 . Đi lên phòng thi ở tầng 2 ở bên ngoài sa hình ở bãi xe số 4 ( 9h30 thi đến 10h20 xong , 11h10 có kết quả ở tầng 1 bên dưới phòng thi

Trang đầu tiên , ghi theo mẫu
Ở mặt sau trang thứ 2 ,, ghi y chang mẫu 

Cho các bạn xem mẫu giấy cư trú Juminho , cần có mục quốc tịch ( ベトナム )

Nếu không có ảnh thẻ thì lên trường chụp tốn 900 yên , đối diện trường có 2 tủ nước  ngay tại đường lộ có máy chụp ảnh tự động