TRƯỜNG CẢNH SÁT HIRABARI

Ấn vào link bên dưới

https://www.google.co.jp/maps/place/Thi+B%E1%BA%B1ng+L%C3%A1i/@35.1072717,137.0040209,17z/data=!3m2!4b1!5s0x60036363b7e5efe5:0x5480a66d6c067d52!4m5!3m4!1s0x6003636376dcd8cd:0x99a7f36144f492f3!8m2!3d35.1072717!4d137.0062149?hl=vi&authuser=5

Ga gần nhất là ga  Hirabari , đổi tàu từ Ga Kanayama

Cổng ra của ga cổng số 2 ,  xe bus số 11 , 210 yên xuống trạm Unten Menkyo Senta  ( hỏi bác tài là ra )

*******************************

HIRABARI thi 2 ngày trong tuần , thứ 2 và thứ 4 , không cần đặt lịch 

Bước 1 –  8h30 đến trường vào bên trong quầy số 11 tầng 2 , sắp hàng mua hồ sơ  , tên hồ sơ tiếng Nhật là Karimen Gatka ,  giá tiền là 2.900 yên

Bước 2 . Ghi hồ sơ theo mẫu bên dưới ,  nếu bạn không có bằng 50cc thì nhớ mang theo giấy cư trú Juminho , xem mẫu bên dưới ,  nhớ mang theo 3 ảnh thẻ nhỏ kích thướt 2.4X3 nền màu gì cũng ok

Bước 3 .  Vô quầy 13 nộp , bảo là đi nội trú , tiếng Nhật là Gatsuku ikimasu ,  nhớ nói tên trường ví dụ  Okayama Jidosha Gatko ( có gì hỏi thông dịch )

Bước 4 .  Khám mắt ở quầy số 21 , nếu bị cận nhớ mang theo kính

Bước 5 . Đi lên phòng thi ở tầng 4 quầy số 20 nộp vào ,  đi trể thi trể

**************************************

Nếu không có ảnh thẻ thì lên tầng 2 quầy 19 có máy chụp tự động

Cho các bạn xem mẫu giấy cư trú Juminho , cần có mục quốc tịch ( ベトナム )

Trang đầu tiên , ghi theo mẫu
Ở mặt sau trang thứ 2 ,, ghi y chang mẫu