• ĐĂNG KÝ HỌC LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH OTO TẠI TỈNH AICHI – TRƯỜNG TOYOKAWA ( HỌC MỚI HOÀN TOÀN )

TỔNG CHI PHÍ 32 MAN 

* 12 tiếng luyện sa hình Kitaku Nagoya ( 5.000 yên/60 phút )

*  6 tiếng luyện sa hình chính Toyokawa (Từ 7.400 đến 10.000 yên/50 phút )

* 6 tiếng luyện ngoài đường Homen ở Toyokawa

* 1 thẻ luyện lái          .

* Khóa học cao tốc và cấp cứu

* Khóa học lý thuyết tiếng Việt

* Bao thi lý thuyết  3 lần , nếu rớt đến lần thứ 4 học viên tự đóng ( 2.900 yên 1 lần thi )

* Thi thực hành 3 lần , nếu rớt đến lần thứ 4 học viên tự đóng ( 4.050 yên 1 lần thi )

  • Chú ý : Khóa học này dành cho những bạn khó khăn về việc giao tiếp tiếng Nhật và muốn học cuối tuần , có thể sắp xếp được thời gian chủ động theo lịch của công việc

  • Phần lý thuyết thì không khó , nhưng phần thi thực hành rất khó , cho nên phải cố gắng luyện lái thật tập trung và cố gắng học kỹ bài ở nhà trước

  • Khóa học này không dành cho những bạn lơ là và chủ quan , vì bên cảnh sát chấm trực tiếp tại sở cảnh sát , cho nên phần thực hành không hề đơn giản

  • Bên hội có nhiều xe luyện , sẽ cố gắng luyện tốt cho các bạn , mong các bạn phải thật cố gắng

Sơ lượt chi tiết quá trình học và thi 

1 – Đăng ký và chuyển khoản trước 1 nửa số tiền là 16 man

2 – Nhận sách tiếng Việt và bài học lý thuyết và bài học thực hành , học trước ở nhà tầm 1 tuần

3 – Hẹn lịch cuối tuần ra bãi Kitaku Nagoya luyện lái xe và luyện đề lý thuyết ( vào cuối tuần ) 

Địa điểm luyện lái ấn vào 3 chử bên dưới

ẤN VÀO ĐÂY 

4 – Hẹn lịch thi lý thuyết  ( Thứ 5 và thứ 2 hàng tuần ) 

Địa điểm thi lý thuyết , ấn vào 3 chử bên dưới

ẤN VÀO ĐÂY 

5 – Hẹn lịch luyện xe tại sa hình ( vào cuối tuần ) 

Địa điểm luyện lái tại sa hình , ấn vào 3 chử bên dưới

ẤN VÀO ĐÂY 

6 – Hẹn lịch thi thực hành ( Ngày trong tuần có thể chọn được ) 

Địa điểm thi thực hành , ấn vào 3 chử bên dưới

ẤN VÀO ĐÂY 

一般社団法人 在日ベトナム人安全協会JEPへの振込は以下の口座へお願いします。

銀 行 名:GMOあおぞらネット銀行

支 店 名:法人営業部

科目:普通預金

口座番号:1664308

口座名義:シャ)ザイニチベトナムジンアンゼンキョウカイジエーイーピー

HƯỚNG DẪN CÁCH CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN HIỆP HỘI JEP 

BƯỚC 1 – BỎ THẺ NGÂN HÀNG VÀO CÂY ATM

BƯỚC 2 – BẤM CHUYỂN KHOẢN ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 3 – BẤM VÀO CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG RIÊNG ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 4 – NHẬP MẬT KHẨU THẺ CỦA BẠN

BƯỚC 5 – BẤM VÀO CHỬ KẾ TIẾP SÁT GÓC BÊN PHẢI ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 6 – BẤM VÀO CHỬ その他  ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 7 – BẤM VÀO CHỬ THEO HÌNH BÊN DƯỚI

BƯỚC 8 – BẤM VÀO CHỬ GMO NGÂN HÀNG ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 9 – BẤM VÀO CHỬ  ホ ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 10 – BẤM VÀO CHỬ ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 11 – BẤM THEO CHỬ BÊN DƯỚI ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 12 –  BẤM MÃ SỐ 1664308 ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 13 – BẤM SỐ TIỀN CẦN CHUYỂN VÀ BẤM XÁC NHẬN THÀNH CÔNG