• ĐĂNG KÝ HỌC LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH 125CC TẠI TỈNH AICHI ( thi mới hoàn toàn ) 

  • phí hỗ trợ và bao gồm tiền luyện xe máy 125 ,  luyện Hodai 6 man 3 sen

  • Bao luyện lái xe Hodai , những buổi luyện xe vào chủ nhật, bãi luyện xe 125 ở Nagoya khác với sa hình thi , chủ yếu luyện kỹ năng thi thực hành

  • Phí luyện lý thuyết 1 man

  • Phí thi thực hành cho 1 lần thi đóng cho trung tâm cảnh sát là 4.050 yên ( học viên tự chi trả )

  • Tiền học khóa cấp cứu tại Gifu 2 man 5 sen  ( học viên tự chi trả )

  • Thi lý thuyết tại trường Hirabari Nagoya vào thứ 2 hàng tuần

  • Thi thực hành thì từ thứ 2 đến thứ 6 ,  tùy lịch thi của trường

  • Thứ 7 và chủ nhật và lịch đỏ nghỉ