CHI PHÍ HỖ TRỢ ĐỔI BẰNG LÁI Ở TỈNH MIE

  • CHI PHÍ HỖ TRỢ DỊCH VỤ 3 MAN  NHẬP HỌC VIÊN , NHẬN BÀI HỌC VÀ ĐƯỢC SẮP XẾP THỜI GIAN LUYỆN LÁI

Chú ý : dù bạn đã nộp hồ sơ và đã từng thi nhiều lần , thì số tiền 3 man cũng không thay đổi

Vì sao lại có số tiền 3 man ở trên

1 –  Hỗ trợ bài học kakunin trước

2 –  Hướng dẫn sa hình và bài thi

3 – Sắp lịch luyện xe

Do là hiện tại chỉ sắp lịch luyện xe cho học viên , cho nên bạn phải đóng trước 3 Man rồi sao đó mới sắp được lịch luyện

CHI PHÍ LUYỆN LÁI TÍNH RIÊNG ( MIE KHÔNG CHO LUYỆN XE TẠI SỞ CẢNH SÁT , CHO NÊN PHẢI LUYỆN TẠI SA HÌNH PHỤ KITAKU NAGOYA 

– Phí luyện xe tại sa hình Kitaku Nagoya 60 phút 5.500 yên ( Học viên tự đóng theo từng tiếng , đưa trực tiếp cho người kèm tại bãi  )

Hướng dẫn Cách đi đến nơi luyện bãi luyện lái xe

ẤN VÀO LINK BÊN DƯỚI

CÁCH ĐI ĐẾN BÃI LUYỆN XE SA HÌNH PHỤ

 

XEM VIDEO LUYỆN XE TẠI SA HÌNH KITAKU NAGOYA TẠI ĐÂY

https://www.facebook.com/thanhly.vo.564/posts/2842347755911371

 

CHI PHÍ THÔNG DỊCH VÀ CHỈ DẪN SA HÌNH TÍNH RIÊNG , 1 LẦN ĐI MIE LÀ  2 MAN 

 

一般社団法人 在日ベトナム人安全協会JEPへの振込は以下の口座へお願いします。

銀 行 名:GMOあおぞらネット銀行

支 店 名:法人営業部

科目:普通預金

口座番号:1664308

口座名義:シャ)ザイニチベトナムジンアンゼンキョウカイジエーイーピー

HƯỚNG DẪN CÁCH CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN HIỆP HỘI JEP 

BƯỚC 1 – BỎ THẺ NGÂN HÀNG VÀO CÂY ATM

BƯỚC 2 – BẤM CHUYỂN KHOẢN ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 3 – BẤM VÀO CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG RIÊNG ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 4 – NHẬP MẬT KHẨU THẺ CỦA BẠN

BƯỚC 5 – BẤM VÀO CHỬ KẾ TIẾP SÁT GÓC BÊN PHẢI ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 6 – BẤM VÀO CHỬ その他  ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 7 – BẤM VÀO CHỬ THEO HÌNH BÊN DƯỚI

BƯỚC 8 – BẤM VÀO CHỬ GMO NGÂN HÀNG ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 9 – BẤM VÀO CHỬ  ホ ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 10 – BẤM VÀO CHỬ ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 11 – BẤM THEO CHỬ BÊN DƯỚI ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 12 –  BẤM MÃ SỐ 1664308 ( NHÌN ẢNH BÊN DƯỚI )

BƯỚC 13 – BẤM SỐ TIỀN CẦN CHUYỂN VÀ BẤM XÁC NHẬN THÀNH CÔNG

 

CÁCH ĐI ĐẾN BÃI LUYỆN KITAKU