CHI PHÍ HỖ TRỢ ĐỔI BẰNG LÁI Ở GIFU

0

CHI PHÍ HỖ TRỢ ĐỔI BẰNG LÁI Ở GIFU

  • CHI PHÍ HỖ TRỢ DỊCH VỤ 6 MAN  ĐI LẠI TỪ XA XUỐNG GIFU HỖ TRỢ CÁC BẠN
  • ( CHƯA BAO GỒM TIỀN THI ĐÓNG CHO TRUNG TÂM VÀ CẢNH SÁT VÀ PHÍ LUYỆN XE TẠI TRUNG TÂM CẢNH SÁT )

1- Hướng dẫn đi nộp hồ sơ và thông dịch phỏng vấn

2- Hướng dẫn thi lý thuyết ( gởi trước đề cương ôn trước )

3- Hướng dẫn sa hình thi tại trung tâm cảnh sát ( có bản vẽ 3D tặng )

4- Sắp xếp và đăng ký lịch luyện tại trung tâm cảnh sát

5- Sắp xếp đăng ký lịch luyện cứng tay lái tại sa hình phụ ( sa hình Kitaku nagoya )

6- Sắp xếp lịch thi thực hành và thông dịch với cảnh sát sau khi thi xong

7 – Phí luyện xe tại sa hình Kitaku Nagoya 60 phút 5.000 yên ( Học viên tự đóng )

8 – Phí luyện xe tại sa hình thi Gifu 1 Man 60 phút , gần giống với sa hình thi của cảnh sát , cách điểm thi 10 phút đi bộ ,

9 – Phí thi lý thuyết Oto 2.550 Yên ( Học viên tự đóng )

10 – Phí thi thực hành Oto 3.350 Yên ( Học viên tự đóng )

11 – Phí dịch thuật bằng lái 4.000 Yên , tiền gởi bưu điện đi là 500 Yên ( Học viên tự đóng )

Luyện lái chia thành 2 giai đoạn 

  • Giai đoạn 1 luyện lái tại sa hình KITAKU NAGOYA để cứng tay lái ( 60 phút 5.00 yên )
  • Giai đoạn 2 luyện lái tại trường lái sát trường thi Gifu , sa hình gần giống với trường thi

XEM VIDEO LUYỆN XE TẠI SA HÌNH KITAKU NAGOYA TẠI ĐÂY

https://www.facebook.com/thanhly.vo.564/posts/2842347755911371

Hướng dẫn cách đi đến bãi luyện xe Kitaku Nagoya , Bấm vào link bên dưới đi theo cách bước

CÁCH ĐI ĐẾN BÃI LUYỆN KITAKU