KHÓA HỌC NGOẠI TRÚ TẠI AICHI 

Có nhiều bạn không thể xin nghỉ đi nội trú 2 tuần được , cho nên bên công ty hỗ trợ khóa học ngoại trú vào những thời gian rảnh

Khóa học được trường chỉ định của Nhật dạy bằng tiếng Nhật , nhưng khi thi lý thuyết bên công ty sẽ hỗ trợ dẫn đi thi tiếng Việt tại sở cảnh sát

Có nhiều tiếng Nhật vẫn không thành vấn đề , chủ yếu học trước 1 số từ căn bản trước , và bên công ty sẽ dẫn đi nộp hồ sơ

Sơ lượt chi phí về khóa học ngoại trú

1 – Đóng tiền cho trường Nhật , dự kiến từ 28 đến 32 man , tùy theo thời điểm

2 – Đóng tiền dịch vụ cho bên công ty là 4 man , trong khoảng 4 man đó có bao gồm hết tiền thi lý thuyết tại sở cảnh sát , và hỗ trợ những vấn đề khó khăn trong lúc học tại trường Nhật

Bảo đảm theo hỗ trợ suốt cho các bạn an tâm về việc thi cử

Nếu không rỏ cứ liên hệ trực tiếp

Võ Thành Lý

liên lạc : 080-3627-4447